Techniques of Muso Shinden Eishin-ryu Iai Heiho
History Practice Photo


 1.The fetures from historic viewpoint

    
 Muso Shinden Eishin-ryu is a traditional school of iai. So it is different from a modern iai-do. The modern iai-do was made after World War II by modern people. So the modern iai-do is resemble us in the appearance, but the contents are different from us. We have a traditional system, techniques and methods from Edo period. 2.Kata

Oomori-ryu (iai)
(大森流)

1.Shohatto
2.Satou
3.Utou
4.Toutou
5.In-youshintai
6.Ryutou
7.Jyuntou
8.Gyakutou
9.Seichutou
10.Korantou
11.Nukiuchi


Eishin-ryu omote (iai)
(英信流表)

1.Yokogumo
2.Toranoissoku
3.Inazuma
4.Ukigumo
5.Yamasitakaze
6.Iwanami
7.Urokogaeshi
8.Namigaeshi
9.Takiotoshi
10.Nukiuchi


Tachiuchi (kenjyutu)
(太刀打)

1.Deai
2.Tukeiri
3.Ukenagashi
4.Ukeiri (Ukekomi)
5.Tukikage
6.Suigetutou
7.Dokumyouken
8.Zetsumyouken
9.Shinmyouken
10.Uchikomi

Tumeai(iai and kenjyutu)
(詰合)

1.Hassou
2.Kobushidori
3.Iwanami
4.Yaegaki
5.Urokogata
6.Kuraiyurumi
7.Dokumyouken
8.Tubamegaeshi
9.Tukakudaki
10.Suigetsu
11.Kasumiken


Daishouzume (jyujyutu)
(大小詰)

.Kakaezume
.Kotsubogaeshi
.Tukadome
.Kotedome
.Munadome
.Migibuse
.Hidaribuse
.Yamakagezume


Daishoutachizume (jyujyutu)
(大小立詰)

1.sodesurigaeshi
2.kotsubogaeshi
3.Tubauchigaeshi
4.Shimedori
5.Tombogaeshi
6.Rankyoku
7.Denkousekka


Eishin-ryu oku (iai)
(英信流奥)
1.Mukoubarai
2.Tukadome
3.Mukouzume
4.Zengozume
5.Ryouzume
6.Misumi
7.Yosumi
8.Tanashita
9.Torabashiri
10.Hitonaka
11.Yukizure
12.Turedachi
13.Yukichigai
14.Yorunotachi
15.Okkakegiri
16.Gohougiri
17.hanashiuchi
18.Nukiuchi
19.Hasenuki
20.Nukiuchi/ To the top of Kan ou-kan / To the top of Muso Shinden Eishin-ryu /

Copyright (c) 2004 kan ou^kan. All rights reserved.
inserted by FC2 system